योजनाएँ

योजना का नाम
लाभार्थी संख्या
लाभार्थी नाम
कन्या विवाह योजना  
वृधा पेंशन योजना
 
विधवा पेंशन योजना  
निसंतान पेंशन योजना  
कबीर आंत्यष्त्ती योजना  
बालिका सम्रद्धि योजना  
इंदिरा आवास योजना  
परिवारिक लाभ योजना  
छात्रव्रत्ति योजना

लक्ष्मीबाई पेंसन योजना

महानरेगा योजना 262